ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ

07.08.2018

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ

Медичний переклад займає особливе місце серед інших видів перекладу, оскільки він безпосередньо пов’язаний з життям і здоров’ям людей. Саме тому поряд з високим рівнем складності він передбачає високий рівень відповідальності для фахівця, який його виконує. Як правило, це перекладач, який не тільки досконально володіє мовою, а й має медичну освіту або досвід роботи в медичній сфері.

До особливостей і складнощів перекладу медичних текстів належить наступне:

  • Необхідність для перекладача володіння специфічною вузькопрофільною термінологією.
  • Значна кількість абревіатур і скорочень в оригінальних документах, що вимагають адекватного їх відтворення цільовою мовою.
  • Велика кількість рукописних документів, які часто складно піддаються розшифруванню.
  • Щорічне зростання кількості нових профілів медицини, поява нових медичних препаратів і матеріалів, розробка нового обладнання і поява нових методів лікування призводять до постійного поповнення медичної лексики цілими блоками нових термінологічних одиниць. Лексика медичного перекладача повинна постійно оновлюватися і розширюватися, чого можна досягнути тільки шляхом постійного самонавчання та роботи над удосконаленням професійних навичок.
  • Особлива граматична структура побудови речень медичних текстів. Граматичні відносини між словами часто стають зрозумілими тільки за умови урахування змісту, що обов’язково повинно бути враховано перекладачем.

 

З огляду на все перераховане, можна зробити висновок про те, що медичний переклад – завдання, яке під силу не кожному перекладачеві. Для перекладу будь-якого тексту медичної спрямованості необхідна попередня підготовка фахівця, яка полягає в ознайомленні та вивченні інформації по тематиці перекладу рідною і цільовою мовами. Час, необхідний для виконання медичного перекладу, з урахуванням попередньої підготовки фахівця і його роботи зі скороченнями, абревіатурами й рукописним текстом, значно перевищує час, який знадобиться для перекладу тексту практично будь-якої іншої тематики. Тому вартість медичного перекладу вище, ніж вартість перекладу текстів інших тематик. В даному випадку підвищення ціни є виправданим, оскільки виконання такого завдання вимагає від перекладача значних часових і кваліфікаційних зусиль.

Підготовка фахівців, кваліфікованих в області медицини і фармацевтики, які на високому рівні володіють іноземною мовою і готові до міжнародної співпраці – це одна з найважливіших цілей сучасної освіти.